Avliving/kremering

Å avgjøre når tiden er inne for avliving av ditt dyr er vanskelig følelsesmessig. Likevel er dette et viktig ansvar du har som dyreeier. lkke tvil på om du skal ta kontakt med veterinær om du vil få en vurdering av ditt dyrs helsetilstand og prognose. Å hjelpe et dyr å sovne inn er en viktig oppgave veterinæren har, og vi tar hensyn til dine ønsker og ditt dyrs behov for at stunden skal bli så fin og stressfri som mulig.

Snakk med oss, for vi forsøker å gjøre opplevelsen så skånsom som mulig både for dyr og pårørende.

Etter avliving kan vi hjelpe deg med videre håndtering av ditt dyr. Vi samarbeider med Ditt Smådyrkrematorium i Sørreisa. Det er mulig å velge mellom felles kremering, der asken ikke blir returnert, separat kremering slik at du får asken tilbake i en urne eller du kan ta med dyret hjem og begrave den hvor dere selv ønsker. Ønsker dere å vite mer om kremering, kontakt oss eller se på www.dittsmadyrkrematorium.no