Poliklinikk

I vår poliklinikk utføres rutinebehandlinger som helsesjekk, vaksinering, ID-merking, kloklipp, uttak av blodprøver, passutstedelser osv.

Dyr som skal vaksineres får alltid en helsesjekk først, dette for å forsikre oss om at de er friske. Det er gjerne under slike rutinebesøk at man oppdager at dyret trenger ytterligere behandling.

Om dyret krever videre utredning eller behandling, vil vi anbefale å sette dyret opp på en utredningstime